ترجمه: مسعودرضا طاهری

ترجمه: مسعودرضا طاهری
دپارتمان روابط عمومی بانک مرکزی آمریکا در نیویورک(فدرال رزرو) در آوریل سال 2004 بنابر حساسیت و توجه عمومی به مقوله نرخ بهره و نحوه تعیین آن برخی اطلاعات و جزییات را در این زمینه منتشر ساخته است.

 

در توضیح برخی تعاریف لازم در مقدمه آمده است:

1 - بهره چیست؟

2 - نرخ درصد سالانه (Annual Percentage Rate) و نرخ بازده سالانه (Annual Percentage Yield)چه تعریفی دارند؟

3 - چرا بهره وجود دارد؟

4 - بهره: هزینه برای برخی، درآمد برای دیگران.

بهره چیست؟

بهره، بهایی است که برخی برای استفاده موقت از سرمایه دیگری می‌پردازند. برای بازپرداخت وام، قرض گیرنده مجبور است اصولا علاوه بر اصل مبلغ وام، بهره نیز بپردازد.

بهره غرامتی (Compensation) است که شخصی برای انصراف موقت از حق خرج کردن پول خود دریافت می‌دارد. بدون بهره(سود) هیچ یک از وام‌دهندگان پولی به کسی قرض نمی‌دهند و یا به طور موقت دست از حق خرج کردن پول خود بر نمی دارند و پس‌اندازکنندگان نیز با در نظر گرفتن سود، خرج کردن پس‌انداز خود را به تعویق می‌اندازند.

نرخ بهره به صورت درصد سالانه در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال اگر نرخ بهره سالانه 10درصد باشد و شما 100دلار برای مدت یکسال قرض گرفته باشید، مجبور خواهید بود علاوه بر اصل 100دلار در حدود 10دلار بپردازید. چرا که نرخ بهره به صورت درصد سالانه در نظر گرفته شده و برای انواع وام‌های مختلف، حتی در کشورهای مختلف با ارزهای متنوع از میزان مختلفی برخوردار است.

APR و APY

نرخ درصد سالانه (APR) (Annual Percent Rate) شامل درصدی از اصل وام به عنوان سود، به علاوه سایر هزینه‌ها و به ویژه مبالغی اضافی به عنوان پاداش وام‌های رهنی و نشان دهنده درصدی از مخارج مالی است که با واحد (Point) افزون بر هزینه بهره ماهانه لازم به پرداخت است.

هر Point برابر با یک درصد مقدار وام رهنی (مسکن) است که اجرت هزینه این وام‌ها به حساب می‌آید و به عبارتی یک نوع بهره پیش پرداخته است.

برخی از وام‌دهندگان نرخ بهره کمتری در نظر می‌گیرند، اما در عوض Point بیشتری را نسبت به وام‌دهندگان دیگر لحاظ می‌کنند. بنابر این (APR) (نرخ درصد سالانه) معیار مفیدی را برای مقایسه کل هزینه‌های وام‌های رهنی به دست می‌دهند.

به طور مثال نرخ بازده سالانه (APR) یک وام رهنی (Martgag Loan) 30 ساله با نرخ بهره 8درصد به علاوه 4 واحد (Point) در حدود 44/8درصد است. در حالی که نرخ بازده سالانه برای وام 30 ساله با نرخ بهره 25/8درصد به علاوه یک واحد (Point) 36/8درصد خواهد بود.

اصولا محاسبه نرخ سود سالانه (ARR) بسته به مقدار وام و زمان واقعی استفاده از آن است.

بررسی دو وام با مدت زمان بازپرداخت یکساله و دو زمان متناوب شش ماهه جزئیات بیشتری را نمایان می‌سازد. میزان اصل وام یک‌هزار دلار با نرخ بهره 10درصد (100دلار) در این دو نوع وام در نظر گرفته شده است.

وام دوم نرخ درصد سالانه (ARR) بیشتری دارد. اگرچه مبلغ بهره در یک سال برای هر دو نوع وام 100دلار بوده است. نرخ درصد سالانه (ARR) وام نوع دوم به دلیل اینکه وام گیرنده دوم بی شباهت به وام گیرنده اول تمام یک‌هزار دلار را برای کل سال مورد استفاده قرار نمی‌دهد. در واقع وام گیرنده دوم 500دلار از اصل وام را باید پس از 6 ماه پس بدهد. دلیل دیگر اینکه قرض گیرنده نیمی از مقدار بهره را پس از 6 ماه و نیمی دیگر را در پایان سال بپردازد. در حالی که در نوع اول کل مبلغ بهره در پایان سال پرداخت می‌شود.

درصد بازده سالانه

(Annual percent yield) نرخ بهره موثری است که یک فرد دریافت می‌کند به طور مثال اگر شخصی در دو بانک جداگانه دو موجودی هر یک به ارزش 1000دلار با نرخ بهره یکسان داشته باشد، حسابی که نرخ بهره آن ماهانه محاسبه می‌شود دارای درصد بازده سالانه بیشتری نسبت به حسابی دارد که نرخ بهره آن به صورت سالانه پرداخت شود.

چرا بهره وجود دارد؟

الف) از منظر وام دهنده بهره غرامتی است که وام دهنده در مقابل تورم و یا افزایش قیمت‌ها به دست می‌آورد. قیمت‌ها سالانه بالا می‌روند و بنابراین وام دهنده به عنوان بهره دلارهایی را دریافت می‌کند تا غرامتی برای قدرت خرید از دست رفته خود از زمان اعطای وام باشد.

بهره همچنان به عنوان پوشش ریسک در نقش غرامت به وام دهنده پرداخت می‌شود. یکی از انواع ریسک‌ها آن است که کسی نمی‌داند قیمت‌ها در دوره اعطای وام تا چه اندازه افزایش خواهند داشت. ریسک دیگر آن است که امکان دارد وام گیرنده اصل پول را به موقع و یا اصلا نپردازد. برای وام دهنده‌ای همچون بانک، بهره هزینه‌های تداوم فعالیت تجاری، از جمله هزینه‌های مراحل وام را پوشش می‌دهد و همچنین بهره سود مورد نیاز برای ادامه کار را فراهم می‌کند.

ب) بهره از منظر قرض‌گیرنده

اشخاص برای قرض گرفتن پول و امکان هزینه کردن آن در حال حاضر برای خرید اتومبیل و دیگر وسایل مورد نیاز خود داوطلبانه بهره می‌دهند.

اشخاص به منظور در اختیار داشتن پول برای خریدهای عمده از جمله منزل به طور داوطلبانه بهره می‌دهند. ادامه تحصیل منجر به درآمد بیشتر اشخاص می‌شود نیز از جمله مواردی است که افراد برای دریافت وام آن به طور داوطلبانه، بهره می‌پردازند. سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز و ابداعات نیز نیاز به پول دارند که افراد به طور داوطلبانه بابت دریافت آن بهره می‌پردازند. دریافت وام برای منتفع شدن از فواید تجمیع مالیات نیز از دیگر مواردی است که افراد به طور داوطلبانه حاضر به پرداخت بهره آن هستند.

بانک‌ها نیز به سپرده‌های مشتریان خود بهره می‌پردازند چرا که آنان می‌توانند سرمایه‌های خود را به جای بانک‌ها در جاهای دیگر به امید بهره بیشتر به کار گیرند.

بهره؛ هزینه برای برخی، درآمد برای دیگران

بهره درآمدی برای کسانی است که به طور موقت پولشان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند زمانی که پولتان را در یک حساب بانکی قرار می‌دهید یا اوراق قرضه پس‌انداز آمریکایی می‌خرید شما درآمد بهره دریافت می‌کنید. بهره برای وام‌گیرندگان هزینه است. اگر نتوانید در پایان هر ماه صورت حساب کارت اعتباری خود را بپردازید از شما بهره دریافت می‌شود. خرید خانه یا انجام یک فعالیت تجاری و یا سرمایه‌گذاری در یک کارگاه شما را مجبور به پرداخت بهره وام می‌کند.

بهره سیگنالی است که مشخص می‌کند سرمایه‌ها در کجا بیشترین سود را به دست می‌آورند و یا در کجا بیشترین منفعت را برای اقتصاد دارند.

بهره معیاری برای اندازه‌گیری هزینه نگهداری پول است. نرخ بهره‌ای که شما می‌توانید بابت قرض دادن پول خود به دست بیاورید، هزینه نگهداری پول شماست که به طرق مختلف از جمله به صورت نقد نگهداری آن می‌‌تواند هیچگونه عایدی نداشته باشد.

اقتصاددانان عنوان «هزینه- فرصت» را برای اشاره به آنچه شما با انتخاب یک راه مشخص از دست می‌دهید، به کار می‌برند. با نگهداری پول شما بهره‌ای را که می‌توانستید به دست بیاورید از دست می‌دهید بنابراین نرخ بهره هزینه- فرصت نگهداری پول را اندازه می‌گیرد.

سطح نرخ بهره

*چه چیزی میزان نرخ بهره را تعیین می‌کند؟ چرا نرخ بهره زمانی بیشتر از زمانی دیگر است؟

بهره قیمت یک وام است، بنابراین آن تا حد زیادی با عرضه، تقاضا، اعتبار و یا سرمایه قابل تبدیل به وام اندازه گرفته می‌شود. بخش‌های مختلف دیگری مقدار عرضه و تقاضای اعتبار را تعیین می‌کنند.

*زمانی که شما پولتان را در یک حساب بانکی می‌گذارید، به بانک اجازه می‌دهید که سرمایه شما را به دیگری قرض بدهد. بنابراین از طریق بانک شما اعتباری را به اقتصاد عرضه می‌کنید.

*زمانی که شما اوراق قرضه پس‌انداز آمریکایی می‌خرید در واقع شما پولتان را به دولت آمریکا قرض می‌دهید. در واقع دوباره اعتباری را عرضه کرده‌اید.

*به عبارت دیگر زمانی که برای خرید یک اتومبیل قرض می‌کنید و یا تعادل در حساب کارت اعتباری خود را حفظ می‌کنید تقاضا برای اعتبار را به وجود می‌آورید.

*پس‌انداز کنندگان و قرض‌گیرندگان تنها عرضه‌کننده و تقاضاکنندگان اعتبار نیستند شرکت‌های بازرگانی و دولت یک کشور و سازمان‌های خارجی نیز بر عرضه و تقاضای اعتبارات موثرند.

مجموعه این عوامل می‌تواند بر بازار اعتبارات و چگونگی تعیین نرخ بهره موثر باشد. علاوه بر اینها افزایش تقاضا برای وام قیمت آن را بالاتر می‌برد و کاهش تقاضا برای وام موجب کاهش نرخ بهره می‌شود. در مقابل افزایش عرضه وام قیمت آن را کاهش می‌دهد و کاهش عرضه تسهیلات نرخ بهره را بالا می‌برد.

* تورم چگونه بر سطح نرخ بهره تاثیر می‌گذارد؟

تورم یکی از دلایل وجود بهره است. غرامت و خسارت کاهش قدرت خرید قرض‌دهندگان باید به وسیله پرداخت بهره جبران شود.

بنابراین زمانی که انتظار می‌رود تورم به سرعت در‌حال‌حاضر باشد، نرخ بهره عموما بالا است.

انتظارات تورمی پایه اصلی تورم موجود است. بنابراین با وجود سرعت بالای تورم نرخ بهره عموما رو به بالا است.

نرخ‌های بهره متفاوت

چرا نرخ‌های بهره در وام‌های متفاوت فرق می‌کند؟

A- در اعتبارات مختلف تا چه اندازه ریسک‌ها متنوع است؟

B- مدت زمان وام چه تاثیری بر نرخ بهره دارد؟

C- محاسبات مالیاتی چه نقشی در رشد نرخ بهره دارد؟

D- ویژگی‌های دیگر وام چه تاثیری بر نرخ‌های بهره دارد؟

به طور کلی با توجه به سطح بالا و پایین قیمت‌ها برخی نرخ‌ها نسبت به دیگر نرخ‌ها بیشتر است. به طور مثال نرخ بهره‌ای که شما برای خرید یک اتومبیل می‌پردازید از نرخ بهره‌ای که به پس‌انداز شما در بانک پرداخت می‌شود بیشتر است و نرخ بهره تعادل و تسویه حساب کارت اعتباری بیشتر از نرخ بهره وام یک خودرو جدید است.

چند عامل عمده این تفاوت‌ها را سبب می‌شوند که عبارتند از: ریسک، طول دوره وام، ملاحظات مالیاتی و دیگر ویژگی‌های وام.

تاثیر ریسک بر تنوع وام‌های مختلف

یکی از ریسک‌هایی که وام‌دهنده با آن روبه‌رو است، عدم بازپرداخت آن است. هر چه‌قدر که شانس شما در بازپرداخت وام کمتر باشد، نرخ بهره‌ای که باید برای برطرف ساختن ریسک غرامت وام بپردازید، بیشتر است.

به عبارت دیگر اگر بازپرداخت یک وام کم‌ریسک باشد، شما نرخ بهره پایین‌تری را قبول خواهید کرد.

به همین دلیل است که دولت نسبت به بخش‌خصوصی وام‌های ارزان‌تری را در اختیار می‌گیرد.

مردم مطمئن هستند که دولت بدهی آنان را خواهد پرداخت.

برخی از وام‌دهندگان برای کاهش ریسک عدم پرداخت خود از وام‌گیرندگان وثیقه تضمین شده دریافت می‌کنند تا در صورت عدم بازپرداخت بتوانند به پول خود برسند.

ریسک در این نوع وام‌ها (با وثیقه) نسبت به وام‌های تضمین نشده کم است.

بنابراین نرخ بهره این وام‌ها نیز کمتر است. به طور مثال وام خودرو به این دلیل که می‌توان از خود خودرو به عنوان وثیقه استفاده کرد نسبت به وام کارت اعتباری نرخ بهره کمتری دارد.

زمانی که شما می‌خواهید وام دریافت کنید معمولا باید فرمی را پر کنید. براساس اطلاعات ارائه شده شما در این برگه درخواست، قدرت شما برای بازپرداخت وام مشخص می‌شود. به طور مشابه شرکت‌هایی وجود دارند که ارزش اعتباری اشخاص و دیگر شرکت‌ها و حتی دولت‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند.

وام‌دهندگان با استفاده از این اطلاعات میزان نرخ بهره وام‌ها را تعیین می‌کنند.

نقش دوره وام

هر چه قدر که دوره وام طولانی‌تر باشد، وام‌دهنده به بازدریافت پول خود مشتاق‌تر است و بنابراین برای جبران آن باید نرخ بهره بیشتری پرداخت کرد.

هر چه‌قدر که مدت دوره وام بیشتر طول بکشد عدم اطمینان از توانایی بازپرداخت آن توسط وام‌گیرنده بیشتر می‌شود.

بنابراین وام‌دهنده باید غرامت بیشتری برای رفع این نگرانی توسط نرخ بهره بیشتر دریافت دارد.

تورم یک عامل عمده در تعیین سطح بهره است. هر چه قدر که دوره وام طولانی‌تر باشد. ریسک افزایش نرخ تورم، قدرت خرید و قدرت بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده را کم می‌کند. بنابراین نرخ بهره عموما در وام‌های بلندمدت بیشتر از نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت است و کسانی که برای بلندمدت وام می‌دهند باید نرخ بهره بیشتری دریافت کنند.

در طول دوره وام منحنی بازده نرخ‌های متفاوتی را برای نرخ بهره نشان می‌دهد.

گاهی نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت بیشتر از نرخ بهره وام‌های بلندمدت می‌شود. در این حالت اقتصاددانان نسبت به رکود اقتصادی و یا پس‌رفت در اقتصاد به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.

نقش بررسی‌های مالیاتی

اگر شما درآمدی از محل سود پول داشته باشید بیشتر نگران میزان پرداخت وام‌گیرندگان و میزان درآمد خود هستید.

میزان بهره‌ای که دریافت می‌کنید کمتر از مالیاتی است که باید بپردازید برخی از انواع وام‌ها از مزایای مالیاتی برخوردارند. بهره وام به دولت مرکزی و دولت‌های محلی معاف از مالیات است. این وضعیت همچون اوراق قرضه پس‌انداز آمریکایی معاف از مالیات است. این مزیت مالیاتی به دولت برای قرض گرفتن پول کم‌بهره از اشخاص و موسسات تجاری کمک می‌کند.

اهمیت سایر ویژگی‌های وام

زمانی که شما پولی در حساب بانکی می‌گذارید به بانک اجازه می‌دهید که از آن پول استفاده کند.

حساب‌های متفاوتی در بانک وجود دارد و نرخ‌های بهره متفاوتی به آنها پرداخت می‌شود. برای مثال حسابی که به شما اجازه صادر کردن چک می‌دهد، برای شما منفعتی را به وجود می‌آورد و از این رو نرخ بهره کمتری را نسبت به سپرده‌های پس‌اندازی که منافع کمتری را نصیب شما می‌کند) موافقت پرداخت می‌کند.

اگر شما موافقت کنید که سرمایه‌تان را در یک حساب پس‌انداز ویژه برای مدت 2سال یا 5سال سپرده‌گذاری کنید برای بانک مزایای زیادی را به وجود آورده‌اید. بانک مطمئن خواهد بود که پول شما را طی آن مدت در اختیار خواهد داشت و قادر خواهد بود که وام‌های درازمدت به مشتریان خود بپردازد. بانک در این صورت به شما بهره بیشتری خواهد داد.

در مقابل زمانی که شما پولی را به کسی قرض (وام) می‌دهید و ناگهان به بازپس‌گیری آن نیاز پیدا می‌کنید در واقع وام را بلافاصله به پول تبدیل کرده بدون اینکه زیان (هزینه ریسک) آن را بپردازید. وام‌هایی که بلافاصله قابل تبدیل به پول هستند و وام‌گیرنده نیز هر آن امکان بازپس‌دهی آن را دارد نرخ بهره کمتری نیز خواهد داشت. امکان دارد این پول بلافاصله به صورت وام به شخص دیگری واگذار شود.

رقابت در واگذاری کالاها نیز گاهی موجب تعیین نرخ‌های متفاوت بهره می‌شود.

در بانک‌ها نرخ بهره وام‌ها از نرخ سود سپرده بیشتر است.

آنها این کار را برای به دست آوردن سود انجام می‌دهند. بنابراین چرا مردم بانک را برای قرض دادن پول خود به عنوان واسطه برمی‌گزینند و خود مستقیم برای بهره‌ بردن از سود بیشتر اقدام نمی‌کنند. این امر به چند دلیل است.

اول اینکه به عنوان یک شخص عادی شما ممکن است نتوانید یک مشتری مناسب پیدا کنید که به همان اندازه که شما مایلید، نیاز به وام داشته باشد. بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌های افراد را با هم ترکیب کرده و به مشتریان خود به آن اندازه که نیاز دارند، وام بدهند. دوم اینکه به عنوان یک شخص ممکن است نتوانید فردی را بیابید که در زمان مورد نظر شما پولتان را قرض بگیرد اما بانک به خاطر اینکه مرتبا سپرده‌های جدیدی را می‌پذیرد قادر به انجام این کار هست و سوم اینکه بانک‌ها بهتر از اشخاص ظرفیت و رتبه اعتباری وام‌گیرندگان را تشخیص می‌دهند.

وام‌های رهنی

- چرا نرخ بهره وام‌های رهنی (مسکن) اهمیت دارند

- وام‌های رهنی با نرخ بهره ثابت چگونه عمل می‌کنند؟

دو سوم از مردم آمریکا صاحب خانه‌اند و اغلب آنها بابت آن قسط وام مسکن می‌پردازند. به علاوه سطح نرخ خرید بهره وام مسکن مشخص می‌‌کند که صاحبان خانه‌ها چقدر بابت چیزهای دیگر هزینه می‌کنند. چه تعداد از مردم می‌توانند برای سایر مخارج خود هزینه کنند.

نرخ بهره وام‌های مسکن از این نظر اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از بودجه مردم را تشکیل می‌دهد. حتی تغییرات کوچک در نرخ بهره وام‌های مسکن نیز تاثیرات بزرگی بر چگونگی دستیابی مردم به منزل به وجود می‌آورد. پرداخت بهره وام‌های رهنی در طول سال‌ها اغلب از اصل وام نیز بیشتر می‌شود. به طور مثال پرداخت بهره در یک دوره 30ساله با وام مبلغ 100هزار دلار با نرخ 7درصد به حد 140هزاردلار می‌رسد.

نرخ بهره ثابت وام‌های مسکن میزان اقساط ماهانه آن را طی سالیان متمادی ثابت نگه می‌دارد. در این حالت بخش اعظم پرداخت ماهیانه صرف پوشش بهره وام می‌شود و تنها قسمت کوچکی از آن صرف بازپرداخت اصل پول می‌شود.

وام 10هزار دلاری در یک دوره 30ساله با نرخ بهره 7درصد به طور ماهانه دارای قسطی معادل 30/665دلار می‌شود.

تجدید وام مسکن

در صورتی که نرخ بهره وام مسکن در زمان تسویه وام قبلی همچنان پایین باشد دریافت یک وام مسکن دیگر قابل بررسی است. وام مسکن جدید دارای هزینه، کارمزدهای قانونی، واحدهای سود (Point) جدید است.

کارشناسان تجدید وام مسکن را تنها در صورتی توصیه می‌کنند که نرخ بهره وام جدید حداقل 2درصد (Point) نسبت به نرخ بهره وام فعلی کمتر باشد. اینکه یک فرد تا چه زمانی مایل به ماندن در منزل فعلی‌اش باشد خود عامل مهمی است. اگر قرار نیست که در منزل فعلی مدت زمان طولانی اقامت کند از مزایای نرخ بهره کم آن سودی نخواهد برد. برخی افراد تجدید وام مسکن را به خاطر به دست آوردن نقدینگی بیشتر و بالا بردن قدرت خرید خود پیگیری می‌کنند.

نرخ تعادلی بهره وام مسکن

نرخ بهره تعادلی وام مسکن (Adjustable-rate mortgage) نرخی است که براساس تغییرات دیگر نرخ‌ها در نوسان است. یکی از شاخص‌های مشترک تاثیرگذار در این حیطه نرخ اوراق بهره خزانه‌داری آمریکا است.

نرخ تنزیل

بانک‌های آمریکایی بابت وام‌های کوتاه‌مدتی که از فدرال رزرو می‌گیرند نوعی نرخ بهره می‌پردازند که به نرخ نزول (تنزیل) (discount rate) معروف است.

فدرال رزرو اغلب تغییرات همسانی را در اهداف نرخ سرمایه‌های فدرال رزرو و نرخ تبدیل اعمال می‌کند. به علاوه کاهش در این نرخ به نوعی بر تمایل فدرال رزرو بر تهییج اقتصادی تاثیرگذار است و افزایش آن اغلب نگرانی فدرال رزرو را در خصوص تورم در بر دارد.

برای اهداف سیاست‌های پولی نرخ تبدیل به اندازه نرخ سرمایه‌های فدرال رزرو اهمیت ندارد چرا که بانک‌ها ارقام کلانی از فدرال رزرو قرض نمی‌گیرند.

نرخ بهره و اقتصاد

نرخ بهره چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟‌

نرخ بهره پایین‌‌تر امکان دریافت وام و خرید منزل و اتومبیل توسط مردم را آسان‌تر می‌کند.

خرید منزل تقاضا برای سایر مایحتاج از قبیل مبلمان و وسایل خانگی را بالا برده و به رشد و رونق اقتصادی کمک می‌کند.

نرخ بهره پایین‌تر یعنی اینکه مصرف‌کننده هزینه کمتری را بابت سود می‌پردازد و بقیه درآمد خود را صرف خرید کالا و خدمات می‌کند. کشاورزان، کارخانه‌داران و صاحبان سایر مشاغل برای سرمایه‌‌گذاری، ساخت و ساز و فعالیت‌های خود راحت‌تر وام می‌گیرند. زمانی که نرخ بهره پایین بماند بازگشت سرمایه ارزش افزوده بیشتری را در سال‌های آتی به همراه خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در کار و تجارت بیشتر شده که رشد اقتصادی سریع‌تر، بهره‌وری و رشد سریع‌تر اشتغال را در پی خواهد داشت.

به نظر نمی‌رسد که نرخ بهره بر پس‌انداز مردم تاثیری داشته باشد. با این حال بازده بیشتر، مردم را به پس‌انداز بیشتر تشویق می‌کند و در مقابل با وجود درآمد بیشتر برای عده‌ای موجب هزینه بیشتر برای برخی دیگر می‌شود بیشتر خرج می‌کنند.

زمانی که نرخ واقعی بهره در آمریکا بیشتر از سایر کشورها باشد، سرمایه‌های بیشتری به این کشور روی خواهند آورد و ارزش دلار بیشتر می‌شود.

سلامت اقتصادی چه تاثیری بر نرخ بهره دارد؟

در یک اقتصاد سالم عرضه و تقاضا بر نرخ بهره تاثیرگذار است. در شرایط رکورد اقتصادی درآمد مردم کاهش می‌یابد و پس‌انداز آنان نیز کم می‌شود. در این شرایط تقاضای عمومی برای تسهیلات نیز پایین می‌آید و صنایع و کارخانجات برای ساختمان‌های جدید، لوازم و نوآوری‌ها کمتر هزینه می‌کنند. بنابراین فدرال رزرو نرخ بهره را در این مدت کاهش می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی را به تحرک وا دارد.

در شرایط رکود اقتصادی تقاضای دولتی برای وام‌های فدرال رزرو بالا می‌رود. کاهش تجارت و درآمد مصرف‌کننده به کاهش درآمدهای مالیاتی می‌انجامد و هزینه برنامه‌هایی همچون بیمه بیکاری رو به تزاید می‌گذارد. تاثر خالص همه این تغییرات نرخ بهره را پایین‌تر می‌برد.

در مقابل افزایش تقاضا برای وام نرخ بهره را بالا می‌برد. در شرایطی که قدرت خرید کاهش می‌یابد اگر نرخ بهره که مصرف‌کننده و شرکت‌ها باید بپردازند، به سرعت بالا رود نتیجه منجر به رکود اقتصادی می‌شود.

بهره ساده Simple Intrest

بهره ساده سودی است که تنها از اصلی مبلغ وام دریافت می‌شود. به طور مثال به یک وام با مبلغ 100دلار به بهره سالانه 10درصد پس از سه سال فقط 30دلار به آن اضافه شده است (هر سال 10دلار).

بهره مرکب Compound Interest

در محاسبه بهره مرکب علاوه بر محاسبه نرخ بهره اصل سرمایه، درصدی نیز به عنوان بهره سود تخصیص یافته سال قبل اضافه می‌شود. به طور مثال اصل وام 100دلاری با بهره سالانه 10درصد در محاسبه بهره مرکب و بهره ساده پس از یک سال در هر دو حساب 110دلار وجود خواهد داشت.

پس از سال دوم در حساب با بهره ساده 120 دلار (110+10) و در حساب با بهره مرکب 121دلار (110دلار +10دلار+ 10درصد از 10دلار). در پایان سال سوم به ترتیب در هر یک از این حساب‌ها 130دلار (110دلار+ 10دلار+ 10دلار) و 10/133دلار (110دلار+ 10دلار+ 10دلار+10درصد از 121دلار).

سپرده‌گذاران برای دریافت سود بیشتر از قانون بهره مرکب استفاده می‌کنند.

قانون 72

قانون 72 محاسبه می‌کند که حداکثر چند سال باید طول بکشد تا اصل یک مبلغ سپرده‌گذاری شده در قانون بهره مرکب دو برابر شود. این قانون می‌گوید شما می‌توانید با تقسیم کردن عدد 72 نرخ بهره جواب را به دست آورید.

به طور مثال اصلی مبلغ با نرخ سود 5درصد نیاز به 14سال سپرده‌گذاری در محاسبه بهره مرکب دارد تا دو برابر شود. در صورتی که نرخ بهره 10درصد باشد این مدت به 7سال تقلیل می‌یابد.

روش تنزیل

در روش تنزیل میزان بهره سالانه در ابتدای اعطای وام از اصل مبلغ کسر می‌شود. مثلا در تحویل یک وام 1000دلاری با نرخ بهره سالانه 10درصد، رقمی در حدود 900دلار به قرض‌گیرنده پرداخت می‌شود اما وام‌گیرندگان در نهایت باید ه مان 1000دلار را پس بدهد.


کد خبر : DEN- 50185 تاریخ چاپ : یکشنبه 27 خرداد 1386 منبع : donya-e-eqtesad.com

 


دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 3 1386
X