پیامهای حرفه ای - شماره 50 - ۲۹ مرداد ۱۳۸۶

پیامهای حرفه ای - شماره 50 - ۲۹ مرداد ۱۳۸۶

 

همگرایی حسابداری در اقتصادهای نوظهور و در حال‌گذار

کنفرانس همگرایی بین‌المللی حسابداری در بازارهای نوپا و اقتصادهای در حال گذار با همکاری هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و کمیته استانداردهای حسابداری چین در تاریخ10 و11 جولای 2007 در پکن برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس از جمله نمایندگانی از بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان‌ملل‌متحد، اتحادیه اروپا، هفده کشور با بازارهای نوپا و اقتصاد در حال‌گذار و در حال توسعه،در مورد راه‌کارهای بکارگرفته شده توسط این بازارها برای پذیرفتن و یا همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و چالشهای فراروی آنها به بحث و گفتگو پرداختند. کمک و همیاری با اینگونه بازارها و اقتصادهای درحال گذار در زمینه ایجاد، بکارگیری و آموزش استانداردهای حسابداری موجب تشویق مشارکت در امر همگرایی بین‌المللی شده و در تدوین مجموعه‌ای واحد از استانداردهای گزارشگری مالی با کیفیت، برای رسیدن به هدف جهانی شدن اقتصاد مفید خواهد ‌بود. شرکت‌کنندگان در مورد تلاشهای به عمل آمده در زمینه همگرایی بین‌المللی حسابداری تبادل نظر کردند و درک متقابل وهمکاری در موارد زیر را از عموم درخواست نمودند:

 

· بازارهای جدید و اقتصادهای در حال گذار باید مفهوم روشنی از همگرایی بین‌المللی حسابداری را ارائه و ترویج دهند و برای تهیه طرح همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شکلی فعال اقدام نمایند. همگرایی بین‌المللی حسابداری روند غیرقابل تغییر و اجتناب‌ناپذیر توسعه است. شرکت‌کنندگان، از همگرایی بین‌المللی حسابداری و تلاشهای هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای ایجاد یک سیستم جهانی استانداردهای حسابداری که از کیفیت بالایی برخوردار باشد حمایت کردند. هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری، کشورها را به مشارکت در روند همگرایی جهانی برای پذیرفتن مجموعه کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تشویق کرد. با این وجود هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری پذیرفت که در هر ناحیه شرایط خاصی وجود دارد. همگرایی یک فرآیند است و باید بین تدوین‌کنندگان استانداردهای ملی و هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری تعامل مناسب وجود داشته‌باشد.

 

· هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری باید محیط مناسبی برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال گذار ایجاد کند تا در راستای کسب همگرایی بین‌المللی حسابداری، در تدوین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری شرکت کنند. قوانین ومقررات بنیاد کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری، هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری را موظف کرده‌است تا نیازهای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال‌گذار را در تدوین استانداردها و سایر فعالیتهای خود مد نظر قراردهد. بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال گذار، در هیئت امنای بنیاد کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هیئت مشورتی استانداردها نیز حضور دارند. این بازارها بخش مهمی از بازار سرمایه جهانی و استفاده‌کنندگان استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهند، بنابراین باید نقش مهمی در تدوین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشته‌باشند. شرکت‌کنندگان پیشنهاد کردند تا یک گردهمایی در خصوص همگرایی بین‌المللی حسابداری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال گذار برپا شود.

 

· بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال گذار باید اقدامات مثبتی جهت مشارکت در همگرایی بین‌المللی حسابداری و توسعه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به عمل آورند. این‌گونه بازارها باید ارتباطات و مراودات خود با هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری را همپای ارتقای ارتباطات با یکدیگر تقویت نمایند. چنین همکاری به شکلهای مختلفی از جمله بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یا تدوین و تنظیم استانداردها و روشهای آموزشی می‌تواند صورت بگیرد. هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و کمیته استانداردهای حسابداری چین به عنوان برگزارکنندگان این کنفرانس به حمایت خود از اقدامات مثبت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال گذار در زمینه همگرایی بین‌المللی ادامه خواهد داد. کمیته استانداردهای حسابداری چین اعلام کرد که با همکاری هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و از طریق اداره آموزش بنیاد کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری اقدام به برقراری یک برنامه آموزشی در مورد همگرایی بین‌المللی با محور قراردادن بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال گذار خواهد کرد.

 

انتشار گزارش هیئت استانداردهای حسابداری کانادا درباره تاثیر همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

هیئت استانداردهای حسابداری کانادا در گزارش اخیر خود به این موضوع پرداخته است که همگرایی با استانداردهای بین‌المللی تا چه میزان توانسته است تضادهای موجود با اصول پذیرفته‌شده حسابداری امریکا را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این گزارش ارائه یک جمع‌بندی مناسب درباره این موضوع است که آیا همگرایی استانداردهای کانادایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی می‌تواند موجب حذف تفاوتهای موجود میان اصول پذیرفته‌شده امریکایی و کانادایی شود و یا این که تفاوتهای جدیدی را ایجاد می‌کند. در این گزارش که از طریق سایت رسمی هیئت تدوین استانداردهای کانادا به نشانی http://www.acsbcanada.org/ انتشار یافته‌است، تفاوتهای عمده مطرح شده است.

 

چالش شرکتهای خدمات مالی انگلیسی و هندی در بکارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

گزارش جدید موسسه کی پی ام جی نشان می‌دهد که شرکتهای خدمات مالی انگلیس و هند در استخدام نیروهای کاری مناسب با مشکل مواجه شده‌اند. اگر چه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارای دانش فنی مناسب برای انجام وظایف محوله هستند، ولی مهارتهای عمومی مورد نظر کارفرمایان را ندارند. این گزارش محصول تحقیق انجام‌شده در میان 32 موسسه مالی عمده در انگلیس و هند است. به اعتقاد آقای گومز، رئیس بخش فعالیتهای بازارهای نوظهور و جدید موسسه کی پی ام جی، استخدام استعدادهای مناسب در بخش فعالیتهای مالی موضوع مهمی در انگلیس و هند می‌باشد. گزارشها نشان می‌دهد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با اندوخته‌ای ازدانش تئوری ولی فاقد مهارتهای عملی دانشگاه را ترک می‌کنند. در این گزارش به این نکته اشاره شده که رقابتی سخت برای جدب نبروهای با استعداد مناسب در هردو کشور در جریان است. 62 درصد سازمانهای انگلیسی و بیش از 58 درصد سازمانهای هندی معتقدند که در جذب فارغ‌التصیلان با مهارتهای مناسب با مشکل مواجه هستند. این سازمانها کمتر به دنبال نیروهایی با مهارت فنی هستند، چرا که به اعتقاد مدیران، ایجاد چنین تجربه‌ای به واسطه آموزش امکان‌پذیر است. آنها تاکید بیشتری بر مهارتهای عمومی دارند. در این گزارش رهنمودهایی برای کارکنان، اساتید و مربیان آموزشی ارائه شده تا شکاف میان انتظارات بخش مالی و نیروهای فارغ‌التحصیل موجود برطرف گردد. عمده مهارتهای عمومی مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلانی که به منظور ارائه خدمات تجاری و مالی به موسسات خدمات مالی و تجاری بین‌المللی پیوسته‌اند در انگلیس و هند عبارت است از کارگروهی، ارتباطات، مدیریت روابط با مشتریان، خدمات مشتریان،آگاهی لازم برای کسب و کار، تواناییهای لازم برای رفع مشکلات و کسب موفقیت. در هند، تلاش، داشتن دیدگاه ”می‌توان انجام داد“، اشتیاق به یادگیری و مهارتهای لازم برای مذاکره در بخش خدمات مالی مهم محسوب می‌شود در حالی که در انگلیس مهارتهای تحلیلی و ریاضی مهم محسوب می‌شود. در انگلیس سازمانهای آموزشی با شورای مهارتهای خدمات مالی به صورت تنگاتنگ کار می‌کنند. شورای مهارتهای خدمات مالی با کارکنان ارتباط برقرارکرده و استانداردهای کاری مورد نیاز برنامه‌های آموزشی و مهارتی استخدام‌کنندگان را تهیه می‌کند. آقای گومز معتقد است که موسسه کی پی ام جی به عنوان یک کارفرمای عمده در انگلیس و هند به اهمیت استخدام نیروهای مناسب واقف است.

 

حمایت مرکز کیفیت حسابرسی از اقدام هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام در زمینه حسابرسی کنترلهای داخلی

مرکز کیفیت حسابرسی از استاندارد جدید هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام در زمینه حسابرسی کنترل داخلی گزارشگری مالی حمایت کرد. مسئول اجرایی این مرکز معتقد است که این کار به همراه اقدامات انجام شده از سوی کمیسیون بورس اوراق بهادار امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و موجب کارایی بیشتر بکارگیری بخش 404 قانون ساربینز- اکسلی می‌شود. همچنین این مرکز از رویکرد استفاده از استانداردهای واحد، آزمون سالانه اثربخشی عملیاتی کنترلها و الزام مدیران و حسابرسان برای بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک برای آزمون کنترلها حمایت می‌کند. بدین ترتیب این اقدامات موجب امنیت خاطر سرمایه‌گذاران، افزایش قابلیت اتکای صورتهای مالی، حفظ یکپارچگی حسابرسی و حمایت از هدف اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی هیئت خواهد شد. در این راستا بکارگیری قانون ساربینز- اکسلی کارایی بیشتری یافته‌است. انجمن بین‌المللی مدیران اجرایی در تحقیق خود نشان داده‌است که پیش از انتشار استاندارد حسابرسی شماره 5، شرکتها و حسابرسان برای ارتقای یکپارچگی صورتهای مالی و فرآیند کنترلهای داخلی تلاشهای خود را آغاز کرده و در نتیجه کارایی بیشتر و هزینه‌های کمتری در دوره‌های اخیر نسبت به دوره‌های گذشته وجود داشته‌است. بر این اساس رویکرد مبتنی بر ریسک بیشتر بکارگرفته‌شده، قضاوت حرفه‌ای افزایش یافته و مشارکت بیشتری در فرآیند گزارشگری مالی انجام شده‌است. مرکز کیفیت حسابرسی با بیش از 800 موسسه حسابرسی شرکتهای سهامی عام، با هدف ایجاد اعتماد به فرآیند حسابرسی درصدد همکاری با هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام و کمیسیون بورس اوراق بهادار است تا با آموزش تغییرات به عمل آمده به حسابرسان و سرمایه‌گذاران، به سرمایه‌گذاران کمک نماید.

 

انتشار تحقیق پیمایشی جامعه حسابداران رسمی ایلینویز در مورد زنان حسابدار در سال 2007

جامعه حسابداران رسمی ایلینویز نتایج پنجمین گزارش سالانه خود از حسابداران زن را منتشر کرد. در این تحقیق پیمایشی با عنوان نقش زنان در شرکتهای عضو حسابداران رسمی، تغییر اندکی در بکارگیری نیروهای زن نسبت به سال قبل مشاهده شده و زنان هنوز در موقعیتهای کلیدی سازمانها قرار ندارند. درصد زنان عضو جامعه در سه سطح حسابرس ارشد، مدیر ارشد و شریک مورد بررسی قرارگرفته است. در این تحقیق 78 موسسه با بیش از 15 عضو حرفه‌ای شرکت کرده‌اند. درصد زنان شاغل در موسسات حسابرسی از 52 درصد در سال 2004 به 49 درصد در سال 2007 کاهش یافته در حالی که در طی همان دوره، تعداد زنان در پستهای مدیر یا مدیر ارشد و شریک به میزان اندکی(به ترتیب3 و2 درصد) افزایش یافته‌است. اگر چه تعداد زنان در بیشتر موقعیتهای ارشدی افزایش یافته، اما تعداد مردان در سطح شریک یا مدیر به مراتب بیشتر از زنان می‌باشد. در این تحقیق همچنین وضعیت مدیران ارشد و شرکای زن حاضر در موسسات حسابرسی مورد بررسی قرارگرفته‌اند. در سال 2007 ، ده درصد کل شرکای مدیر جامعه را زنان برعهده داشته‌اند(با نرخ افزایش ثابت سالیانه 1 درصد از زمان انجام اولین تحقیق در 5 سال قبل تا کنون). همچنین تعداد زنان در سمتهای شریکی و مدیری از 11 درصد به 13 درصد افزایش یافته‌است. اگر چه نشانه‌هایی از رشد و پیشرفت در سمتهای شغلی زنان در حرفه مشاهده می‌شود، اما چالش اصلی همچنان در ارتقای سمتهای زنان وجود دارد. به اعتقاد یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایلینویز زنان تقریبا نیمی از افراد حرفه را تشکیل می‌دهند. اما تنها 13 درصد موقعیتهای راهبردی سازمانها را بر عهده دارند. اگر چه این تعداد نسبت به سالهای گذشته در حال افزایش است اما به اندازه کافی رشد رو به افزایشی نداشته‌است. در نظرخواهی انجام شده از زنان، مانند سال گذشنه چهار عامل عمده حفظ و ارتقای موقعیت زنان عبارت است از برنامه‌های کاری انعطاف‌پذیر، برنامه‌های مشاوره‌ای و راهنمایی، سیاستهای اختصاص زمان به مسائل خانوادگی و استفاده از مزایای مرخصی با حقوق.

 

منبع : سازمان حسابرسی

 


دسته ها :
شنبه سوم 6 1386
X