گزارش «دنیای اقتصاد» از کارنامه 10 کارگزار برتر بازار

گزارش «دنیای اقتصاد» از کارنامه 10 کارگزار برتر بازار

 

4 کارگزاری بانکی بیش از نیمی از ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند

گروه بورس- کارگزاری بانک صنعت و ملت طی تیرماه امسال با عرضه سهام اصل 44، 02/28درصد از کل حجم معاملات را داشت.

 

به گزارش خبرنگار ما، در معاملات صورت گرفته این ماه بخش زیادی از معاملات صورت گرفته از سوی کارگزاری بانک صنعت و معدن از طریق عرضه سهام دولتی بوده است. این کارگزاری در 8500 دفعه معامله جمعا 2345میلیارد و 431میلیون ریال سهم را خرید و فروش کرده است. همچنین طی تیرماه امسال کارگزاری امین سهم و بانک کشاورزی به ترتیب در رده‌های دوم و سوم حجم معاملات قرار داشتند. امین سهم با 42/5درصد و بانک کشاورزی با 25/3درصد سهم از کل معاملات انجام شده در تیرماه در جایگاه‌های برتر کارگزاران بودند. همچنین کارگزاری‌های اندیشه برتر، ارگ هومن، مفید، حافظ، کیمیا سهم، بهمن و گلچین رده‌های چهارم تا دهم معاملات انجام شده طی تیرماه را داشتند.

به لحاظ تعداد دفعات معاملاتی بر کارگزاری بهمن با 13هزار و 472دفعه معامله و کارگزاری مفید با 10هزار و 910دفعه معامله در رده‌های اول و دوم تعداد دفعات معاملات صورت گرفته بازار قرار گرفتند. همچنین کارگزاری‌های بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک سپه به ترتیب در رده‌های سوم تا پنجم تعداد دفعات معاملاتی تیرماه جای داشتند.

کارگزاری بانک ملت پیشتاز در معاملات چهارماه

کارگزاری بانک ملت از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه امسال با اختصاص 53/25درصد (معادل 925میلیارد تومان) از کل معاملات بورس اوراق‌بهادار تهران، جایگاه نخست را در میان کارگزاران کشور به خود اختصاص داد.

همچنین کارگزاری‌های بانک صنعت و معدن با 17/12درصد، بانک صادرات با 48/8درصد، بانک مسکن 17/4درصد، امین سهم 84/3درصد، بانک کشاورزی 41/2درصد، مفید 36/2درصد، حافظ 82/1درصد، بورسیران 67/1درصد و تدبیرگر سرمایه 65/1درصد در رده‌های دوم تا دهم رده‌بندی کارگزاران قرار گرفتند.

هممچنین به لحاظ تعداد دفعات معاملاتی صورت گرفته از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه امسال کارگزاری مفید با 28هزار و 247دفعه معامله، کارگزاری بانک کشاورزی با 27هزار و 921دفعه معامله و کارگزاری بانک سپه با 22هزار و 277دفعه معامله در رده‌های اول تا سوم کارگزاران بورس اوراق‌بهادار به لحاظ تعداد دفعات معاملات صورت گرفته قرار داشتند.

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

 


دسته ها :
شنبه سوم 6 1386
X