پرسش وپاسخهای مالیاتی - شرکتهای تعاونی

پرسش وپاسخهای مالیاتی - شرکتهای تعاونی

سوال شماره 1

درمورد مالیات شرکتهای تعاونی و مالیات سود اتحادیه شرکتهای تعاونی که اقدام به ساخت و ساز می نمایند و دارای سود هستند. توضیح دهید؟

ج- فقط درآمدهای شرکتهای تعاونی و اتحادیه های آنها (موضوع ماده 133) در حدود فعالیت اساسنامه معاف از مالیات هستند.

 

سوال شماره 2

آیا جایزه خرید که تولید کنندگان بابت خرید بصورت جنسی به اتحادیه های تعاونی اعطا می نمایند مشمول مالیات می‌باشد یا خیر؟

ج – به استناد بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/5/74 مشمول مالیات می باشد.

سوال شماره 3

آیا درآمدهای مستثنی از معافیت برای شرکتهای تعاونی وجود دارد یا خیر؟

ج- به استناد بخشنامه شماره 27996/1717/4/30 مورخ 21/5/74 درآمدهای غیرمرتبط با اهداف شرکت های تعاونی، موضوع مواد 133 و 142، مشمول مالیات است. لازم به یادآوری سایر شرکتهای تعاونی نسبت به درآمدهای حاصل طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

 


دسته ها :
دوشنبه چهارم 4 1386
X