پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 62

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 62

شماره 62

تاریخ : 14/6/1384

 

پرسش :

مادام که افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد مبالغ مربوط به افزایش سرمایه چگونه در صورتهای مالی شناسایی و منعکس می‌شود؟

 

 

پاسخ :

پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، مبالغ مرتبط با موارد زیر درحسابی به نام ” علی‌الحساب افزایش سرمایه“ ثبت می‌شود:

الف – وجوه نقد دریافتی، در زمان دریافت

ب – مطالبات حال شده اشخاص ، در زمان پذیره‌نویسی حق تقدم

پ – انتقال از محل سود انباشته و اندوخته‌ها، در زمان تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع

علی الحساب افزایش سرمایه به منزلة آوردة صاحبان سهام تلقی و جزء مبادلات با صاحبان سهام محسوب می‌شود. لذا تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها، باید در بخش حقوق صاحبان سهام و بلافاصله بعد از سرفصل سرمایه ثبت شده تحت عنوان ”افزایش سرمایه در جریان“ منعکس شود.

 

 


دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
X