پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 38

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 38

شماره : 38

تاریخ : 6/4/1379

 

پرسش مطرح شده :

براساس بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد از درآمد سالهای بعد و حداکثر تا میزان یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک‌پذیر است. آیا استهلاک زیان باید در صورت سود و زیان به عنوان هزینه منعکس شود؟ در غیر این صورت، آیا میتوان برای مقاصد مالیاتی استهلاک زیان را در دفاتر قانونی ثبت کرد؟

 

 

پاسخ :

استهلاک زیان سنوات قبل نیازی به انعکاس در صورتهای مالی ندارد. اما بعضاً، ممیزین مالیاتی با استنباط از قانون مالیاتهای مستقیم، پیش‌شرط پذیرش این استهلاک را به عنوان هزینه، ثبت آن در دفاتر قانونی می‌دانند. بنابراین، برای برخورداری از مزیت مالیاتی استهلاک زیان سنوات قبل، می‌توان آن را تنها برای مقاصد مالیاتی به نحوی مناسب در دفاتر قانونی ثبت، اما از انعکاس آن در صورتهای مالی خودداری کرد.

 

 


دسته ها :
شنبه سیم 4 1386
X